Gratis je link aanmelden op Cybercell.nl met Pagerank 3!

Linkoverzicht

AdvertentiesTitel Stichting Trajectbemiddeling Allochtonen
Website http://www.stba.nl
Omschrijving Stichting TrajectBemiddeling Allochtonen heeft als doelstelling het integreren van allochtonen in de Nederlandse maatschappij. Met name de positie van de allochtone vrouw krijgt extra aandacht binnen onze stichting. Om deze doelstelling te bereiken hebben wij als stichting een aantal speerpunten. Het stimuleren van werkgelegenheid voor allochtonen en de doelgroep allochtone vrouwen in het bijzonder. Ondersteuning en advies geven aan beleidsmakers op het gebied van diversiteit, multiculturaliteit en culturalisatie . Het adviseren en ondersteunen van allochtonen die als zelfstandig ondernemer deel willen nemen aan het economische verkeer in Nederland. Het vervullen van een brugfunctie tussen enerzijds allochtonen en anderzijds de overheid, vakbonden, vakverenigingen, bedrijven en overige organisaties. Het begeleiden en adviseren bij ziekteverzuim en reïntegratie. Psychologische begeleiding geven bij allochtonen .
Categorie Zakelijk » Algemeen ,
Zakelijk » Financieel ,
Zoeken » Algemeen
Toegevoegd op 12-05-2011
Contactpersoon Ethem Emre


Relevante links

De tijd
De tijd bekijk je op Tijd247.nl

Categorien: Computers » Algemeen , Internet » Algemeen , Zoeken » Algemeen

Vertaalbureau
The Languagelab voor al uw vertalingen!

Categorien: Educatief » Algemeen , Literatuur » Boeken , Zakelijk »